Analizoare de sisteme de acţionare pentru motoare FLUKE MDA-510 şi MDA-550

Home/Masuratori de Uz General/Analizoare de sisteme de acţionare pentru motoare FLUKE MDA-510 şi MDA-550

Simplificaţi depanarea complexă a sistemelor de acţionare pentru motoare cu configurări de testare ghidate şi măsurări automatizate care oferă rezultate de încredere şi repetabile ale testelor.

Noile analizoare de sisteme de acţionare pentru motoare Fluke MDA-510 şi MDA-550 vă ajută să economisiţi timp şi să eliminaţi configurarea dificilă a măsurărilor complexe, simplificând în același timp procesul de depanare. Pur şi simplu selectaţi un test, iar măsurătorile ghidate pas cu pas vă vor arăta unde să legaţi conexiunile pentru tensiune şi curent, în timp ce profilurile de măsurare presetate vă asigură că veţi înregistra toate datele de care aveţi nevoie pentru fiecare secţiune critică a sistemului de acţionare a motorului – de la intrare la ieşire, magistrala c.c. şi motorul în sine. De la măsurările de bază la cele avansate, instrumentele din seria MDA-500 vă acoperă toate nevoile, iar datorită generatorului de rapoarte încorporat, puteţi genera cu uşurinţă rapoarte cu starea sistemului la începutul și la sfârșitul intervenției.
MDA-510 şi MDA-550 sunt instrumentele portabile ideale de testare şi analiză a sistemelor de acţionare pentru motoare, care vă pot ajuta să localizaţi şi să depanaţi în siguranţă problemele tipice ale sistemelor de acţionare de tip invertor.

Facilităţi oferite de seria Fluke MDA:

  • Măsuraţi parametrii cheie ai sistemelor de acţionare a motorului, inclusiv tensiunea, curentul, nivelul de tensiune al magistralei c.c. şi pulsaţia c.a., dezechilibrul de tensiune şi curent şi armonicile (MDA-550), modulaţia de tensiune şi descărcările de tensiune ale arborelui motorului (MDA-550).

  • Efectuaţi măsurări extinse ale distorsiunilor armonice pentru a identifica efectele armonicilor de nivel inferior şi superior asupra rețelei dvs. de energie.

  • Efectuaţi măsurări ghidate pentru semnalul de intrare al sistemului de acţionare a motorului, magistrala c.c., ieşirea sistemului de acţionare, intrarea motorului şi măsurători la arbore (MDA-550), cu ajutorul schemelor grafice pas cu pas pentru conexiunile de tensiune şi curent.

  • Utilizaţi configurarea simplificată a măsurărilor cu profiluri de măsurare prestabilite pentru a declanşa automat colectarea datelor, pe baza procedurii de testare alese.

  • Creaţi rapid şi simplu rapoarte perfecte pentru documentarea lucrărilor de depanare şi pentru a colabora cu alţii.

  • Măsuraţi parametri electrici suplimentari cu ajutorul funcţiilor de osciloscop complet de 500 MHz, funcţionalitate de măsurare şi înregistrare pentru o gamă completă de măsurări electrice şi electronice în sistemele industriale.

Analizoarele Fluke MDA-510 şi MDA-550 oferă asistenţă la testare cu etape ghidate astfel că setarea şi operarea sunt foarte simple.

Măsurătorile ghidate pas cu pas vă asigură datele de care aveţi nevoie. Seria MDA-500 este concepută pentru a vă ajuta să testaţi şi să depanaţi rapid şi uşor problemele tipice la sistemele de acţionare pentru motoare de tip invertor trifazat sau monofazat. Informaţiile de pe ecran şi ghidarea pas cu pas facilitează configurarea anali­zorului şi obţinerea măsurătorilor sistemului de acţionare de care aveţi nevoie pentru a lua rapid decizii de întreţinere mai bune. De la alimentare la motorul instalat, MDA-500 oferă funcții de măsurare pentru cea mai rapidă depanare a sistemelor de acţionare pentru motoare.

Intrarea sistemului de acţionare:

Măsuraţi tensiunea de intrare şi curentul pentru a vedea rapid dacă valorile sunt cuprinse între limi­tele acceptabile, comparând tensiunea nominală a sistemului de acţionare cu tensiunea efectiv furnizată.
Apoi, verificaţi curentul de intrare pentru a determina dacă valoarea curentului nu o depășește pe cea maximă şi dacă dimensiunea conductoarelor este adecvată.
De asemenea, puteţi verifica şi dacă distorsiunea armonică este cuprinsă într-un interval acceptabil, prin inspectarea vizuală a formelor de undă sau prin vizualizarea ecranului spectral al armonicilor (MDA-550), ce arată atât distorsiunea armonică totală, cât şi armonicile individuale.

Dezechilibrele de tensiune şi curent:

Verificaţi dezechilibrul de tensiune de la bornele de intrare, astfel încât să vă asiguraţi că dezechilibrul de tensiune nu este prea ridicat (> 6-8%) şi că succesiunea fazelor este corectă. De asemenea, puteți verifica şi dezechilibrul de curent, deoarece un dezechilibru excesiv poate indica o problemă la redresorul sistemului de acţionare.

Măsurători extinse ale armonicilor:

Armonicile excesive nu reprezintă o ameninţare doar pentru maşinile rotative, ci şi pentru alte echipamente conectate la sistemul de energie electrică. MDA-550 oferă capacitatea de a des­co­peri armonicile generate de sistemul de acţionare a motorului, dar poate descoperi și posibilele efecte ale comutatoarelor electronice ale invertorului. MDA-550 are trei intervale de armonici, armonicile 1 – 51, 1 – 9kHz şi 9 – 150kHz, oferindu-vă posibilitatea de a detecta orice problemă legată de deterio­rarea semnalului din cauza armonicilor.

Magistrala c.c.:

Într-un sistem de acţionare pentru motoare, conversia de la c.a. la c.c. în interiorul sistemului de acţio­nare este critică, o tensiune corectă şi atenuarea corespunzătoare a pulsației fiind obligatorii pentru cea mai bună performanţă a sistemului de acţionare. Valoarea ridicată a pulsației poate fi un indicator al defectării unor condensatoare sau al dimensiunii, incorecte a motorului conectat. Funcţia de înregistrare a instrumentelor din seria MDA-500 se poate utiliza pentru a verifica dinamic performanţa magistralei c.c. în modul de funcţionare în sarcină.

Ieşirea sistemului de acţionare:

Verificaţi ieşirea sistemului de acţionare, punând accentul atât pe raportul tensiune-frecvenţă (V/F) cât şi pe modulaţia tensiunii. Când măsurarea indică valori ridicate ale raportului V/F, motorul se poate supraîncălzi. Când raportul V/F are valoare mică, este posibil ca motorul conectat să nu poată asigura cuplul necesar la sarcină pentru a acționa corespunzător procesul prevăzut.

Formă de undă la ieşirea sistemului de acţionare, cu declanşare automată

FLUKE MDA-510

Modulaţia tensiunii:

Măsurarea semnalului cu impulsuri modulate în lățime se folosește pentru a verifica dacă există vârfuri de tensiune de valoare mare, care pot avaria izolaţia înfăşurărilor motorului. Timpul de creştere sau panta impulsurilor este indicată de valoarea dV/dt (rata de modificare a tensiunii în timp). Aceasta trebuie comparată cu valoarea specificată pentru izolaţia motorului. Se poate măsura și frecvenţa de comutare, pentru a identifica dacă există o problemă potenţială la comutatoarele electronice sau la împământare, semnalul fiind variabil.

Intrarea motorului:

Este esenţial să vă asiguraţi că bornele de intrare ale motorului sunt alimentate cu tensiune, iar selectarea cablurilor pentru circuitul, dintre sistemul de acţionare și motor este critică. Selectarea incorectă a cablurilor poate duce atât la deteriorarea sistemului de acţionare, cât şi a motorului, din cauza vârfurilor de tensiune excesive reflectate. Este important să verificaţi curentul la borne pentru a vedea dacă este cuprins în intervalul de valori nominale al motorului, deoarece un supracurent ar putea cauza încălzirea motorului, ceea ce ar reduce durata de viaţă a izolaţiei statorului și poate duce la defectarea timpurie a motorului.

FLUKE MDA-550

Tensiunea la arborele motorului:

Impulsurile de tensiune dintr-un sistem de acţionare cu viteză variabilă pot cupla statorul unui motor la rotorul acestuia, determinând apariţia unei tensiuni la arborele rotorului. Când această tensiune depăşeşte capacitatea de izolare a lubrifiantului de lagăr, pot apărea curenţi de conturnare (scântei), ceea ce poate cauza corodarea căii de rulare a lagărului motorului şi apariţia de striaţii pe aceasta, deteriorare care poate cauza defec­tarea prematură a motorului. Analizoarele din seria MDA-550 sunt furnizate cu vârfuri de sondă cu perii din fibră de carbon, ce pot detecta cu uşurinţă prezenţa curenţilor de conturnare distructivi, iar amplitudinea impulsurilor şi numărul de evenimente vă permit să luaţi măsuri înainte să apară defecţiunea. Adăugarea acestui accesoriu şi funcţiile MDA-550 vă permit să descoperiţi potenţiale daune fără a investi în soluţii costisitoare instalate permanent.

Raportare şi analiză:
Seria MDA-500 simplifică procesul de colectare,a datelor şi de scriere a rapoartelor de test folosind un generator de rapoarte integrat.
La fiecare punct de testare sau măsurare aveţi opţiunea de a crea, actualiza sau modifica un raport. Pur şi simplu apăsaţi pe “SALVAŢI RAPORT” şi selectaţi ecranele corespunzătoare pentru a salva un fişier de raport în format text. Prin efectuarea măsurătorilor ghidate pas cu pas, se poate crea un raport complet direct de la instrument, pentru a documenta tot procesul de depanare.
Introduceţi numele raportului. Raportul unic include toate măsurătorile înregistrate, poate fi distribuit cu uşurinţă altor utilizatori şi este utilizat pentru evalua­rea sistemului de acţionare a motorului şi pentru compararea datelor curente şi viitoare.

Produsul prezentat in cadrul articolului face parte din categoria Masuratori de uz general > osciloscoape portabile.
2023-11-07T15:50:46+00:00