MONITORIZAREA ENERGIEI

Home/Analiza Calitatii Energiei/MONITORIZAREA ENERGIEI

gossen

Analizoarele de calitate a energiei trebuie plasate în locațiile determinate în urma procesului de planificare și inspecție. În general, pentru determinarea calității energiei oferite de furnizor, plasați analizorul în punctul general de alimentare. Pentru a rezolva o problemă manifestată la nivelul unui singur echipament, plasați analizorul cât mai aproape de sarcină. Este importantă monitorizarea atât a tensiunii cât și a curentului. Prin monitorizarea tensiunii se identifică apariția unei problem de calitate a energiei iar prin măsurarea curentului se poate determina sursa problemei, fie în aval, fie în amonte față de sarcină.

MONITORIZARE

Figura 1. Gol de tensiune instantaneu, în aval – Valoarea curentului crește, cauzând scăderea valorii tensiunii.

Procesul de monitorizare în 3 pași, presupune: (1) utilizarea modului de vizualizare a formelor de undă pentru vizualizarea amplitudinilor curentului și tensiunii și a formelor de undă corespunzătoare, (2) utilizarea setării intervalului de timp pentru înregistrarea evenimentelor din fundal și a modificărilor lente și (3) utilizarea pragurilor de limitare și sensibilitate pentru înregistrarea perturbațiilor sau evenimentelor care pot afecta echipamentul sau procesul care ste monitorizat. Verificarea periodică a datelor înregistrate permite utilizatorului să “modifice” valorile limită pentru a captura numai acele evenimente care sunt importante pentru funcționarea corectă a echipamentului. (de ce să pescuiți un întreg ocean, când vă interesează doar peștii ?)

ANALIZA DATELOR OBTINUTE PRIN MONITORIZARE SI INSPECTIE

Pentru identificarea problemelor echipamentelor, factorul cheie este analiza datelor într-o manieră sistematică. Mai întâi trebuie căutate evenimente de calitate a energiei care au apărut în timpul unei funcționări defectuoase a echipamentului. Apoi trebuie identificate evenimentele care duc la depășirea parametrilor de funcționare pentru echipamentul afectat. De asemenea, treceți în revistă și măsurătorile de lungă durată pentru identificarea evenimentelor neobișnuite sau severe. În final, corelați problemele identificate în timpul inspecției fizice, cu simptomele echipamentului. Un număr de proceduri adiționale pot fi efectuate, incluzând:

 • Trecerea în revistă a tuturor observațiilor, datelor privind istoricul instalației și al echipamentelor pentru identificarea evenimentelor cheie.
 • Compararea evenimentelor de calitate a energiei cu jurnalele de eveniment ale echipamentului și cu specificațiile.
 • Extragerea evenimentelor cheie care pot cauza funcționarea incorectă a echipamentului.
 • Clasificarea evenimentelor cheie în grupuri, pentru simplificarea analizei.
 • Corelarea și validarea evenimentelor de calitate a energiei cu simptomele echipamentelor.
 • Identificarea cauzelor în termeni de goluri de tensiune, puneri la pământ, evenimente tranzitorii sau distorsionarea tensiunii (Tabelul 2).
APLICAREA SOLUTIILOR DE CORECTIE

Adăugarea unor noi circuite, sisteme UPS, transformatoare, filtre, sau a altor mijloace de atenuare a efectelor, pot duce la rezolvarea problemelor. Identificate în timpul studiului. Mutarea unei surse de interferență, de pe un circuit pe altul, poate uneori conduce la rezultate pozitive. Totuși, asigurați-vă că dumneavoastră sau profesionistul calificat pentru analiza rezultatelor studiului, aveți experiența necesară pentru rezolvarea în siguranță și correct a problemelor găsite. Se pot înregistra pierderi semnificative de timp și bani prin implementarea unor soluții necorespunzătoare, numai ca apoi să fie înlocuite de soluții corespunzătoare în viitor. Este de asemenea recomandabil să repetași studiul după ce problema a fost rezolvată pentre demonstrarea corectitudinii soluției adoptate și pentru verificarea funcționării corecte a sistemului.

O abordare mai proactivă este aceea de a instala permanent în punctul de conectare comun, în fiecare tablou de distribuție, la fiecare sistem UPS și la fiecare sarcină importantă, a unui sistem pentru monitorizarea calității energiei electrice. Monitorizarea sistemului pe această cale, produce o imagine mai completă, continuă, a funcționării întregului sistem. Astfel de sisteme înregistează parametric de calitate a energiei (și de obicei și profilul sarcinii) în mod continuu și sunt în funcțiune la apariția oricărei probleme, mari sau mici. Monitorizarea proactivă poate fi utilizată nu numai pentru îmbunătățirea continua a sistemului și gestionarea acestuia, dar și pentru generarea de notificări automate privind deteriorarea sau modificarea unui parametru al sistemului monitorizat, astfel încât să se evite viitoare întreruperi și scăderea productivității.

AVETI IN VEDERE REGULILE

Există cinci reguli simple care trebuie avute în vedere în momentul realizării unui studio privind calitatea energiei.

 1. Aplicați “testul rezonabilității” asupra tuturor datelor și informațiilor. Regulile de bază ale fizicii nu pot fi
  TABEL

  Tabel 1. Cauze tipice ale problemelor și evenimente de calitate a energiei.

  response în mod temporar pentru a da credibilitate unui fenomen.

 2. Cunoașteți limitele de performanță și siguranță ale echipamentului de monitorizare și testare.
 3. Căutați lucrurile evidente. Majoritate problemelor de calitate a energiei pot fi rezolvate pas cu pas.
 4. Nu cădeți pradă “paraliziei prin analiză”. Stabiliți praguri rezonabile de monitorizare, concentrați-vă și porniți de la evenimente de importanță și magnitudine mare.

Probabil, cea mai importantă regulă: începeți cu lucrurile simple. Oamenii sunt mereu surprinși de faptul că deseori problem de calitate a energiei sunt cauzate de lucruri simple precum conexiuni imperfecte.

 

Discuta cu specialistul nostru

Project Manager Theodor Hera

0720 110 906

sigiliu-fundal-transparentacr

Produsul prezentat in cadrul articolului face parte din categoria Analiza calitatii energiei > Analizoare de energie.
2023-11-07T18:19:04+00:00