Planificarea și efectuarea studiului privind calitatea energiei

Home/Analiza Calitatii Energiei, Solutii Analiza Calitatii Energiei/Planificarea și efectuarea studiului privind calitatea energiei

logo_gmcigm_officenobase

Procesul de analiză a calitatii energiei trebuie să presupună aflarea a ce, unde, când, cum și de ce au apărut problemele de calitate a energiei electrice. Definirea obiectivelor, nu numai că menține proiectul în grafic, dar ajută și la identificarea resurselor necesare pentru efectuarea sarcinii. Locul de monitorizare depinde de locul în care sunt observate probleme sau în care se presupune că acestea ar exista. Dacă problema este localizată la nivelul unui echipament, atunci un bun punct de pornire îl reprezintă plasarea unui echipament de monitorizare în punctul de alimentare al echipamentului. Uneori, echipamentul poate fi atât victimă cât și contribuitor la problemele de alimentare și împământare ale sistemului de alimentare. Dacă sursa problemei nu este determinată la echipament, puteți atunci merge către punctul comun de conectare (PCC) cu sistemul general de alimentare. Mergând în sens invers, dacă întreaga instalație este afectată sau dacă vreți să realizați un studiu pentru determinarea condițiilor de referință ale calitații sistemului de alimentare oferit de furnizorul de electricitate, atunci alegerea logică este pornirea de la punctul comun de conectare. Puteți astfel apoi să extindeți investigația către fiecare circuit auxiliar, către sarcini specifice.

Momentul în care problema apare, poate oferi de asemenea informații importante despre natura problemei de alimentare. Dacă problema apare numai la o anumită oră a zilei, atunci echipamentul care este în funcțiune în acel moment trebuie investigat. Manevrele efectuate de către distribuitorul de energie electrică, precum comutarea condensatoarelor de compensare a factorului de putere, trebuie de asemenea luate în considerare ca o potențială sursă de probleme care apar regulat și la același moment în fiecare zi. Perioada de monitorizare trebuie să cuprindă minimum un ciclu complet de funcționare al instalației (adică până la repetarea procesului tehnologic specific). Unele procese conțin aceleași cicluri de operare pentru 3 schimburi, 7 zile din 7. Alte operații sunt diferite în funcție de ziua săptămânii, caz în care perioada minimă de monitorizare ar trebui să fie 1 săptămână.

mavowatt_230_240_270_coll_15092.tif

Analizoarele portabile, precum familia de instrumente MAVOWATT 200 , sunt folosite în mod uzual în aplicații în care durata de monitorizare este limitată, fiind instalate doar pentru durata studiului și dezinstalate după terminarea acestuia.

Ca parte a procesului de planificare și pregătire, este necesară obținerea unui istoric al instalației sau echipamentului analizat. Obținerea de informații de la operatorii echipamentelor sau de la personalul familiarizat cu operarea instalației, este un pas important în obținerea istoricului instalației. Informații tipice de interes, includ: determinarea momentului – atât frecvența cât și durata— apariției problemelor recurente ale sistemului; înregistrarea simptomelor de defectare sau a defectelor; notarea oricăror modificări recente ale echipamentelor sau ale instalației; înregistrarea ciclurilor de funcționare ale echipamentelor electrice de putere sau importanță mare.

INSPECTAREA LOCAȚIEI

Inspectarea locației începe printr-o inspecție vizuală a exteriorului și a zonei adiacente instalației, pentru a dobândi o mai bună înțelegere a zonei. Lucrurile care trebuie considerate includ tipul de distribuție electrică (de exemplu, subterană), metoda și poziționarea instalației de compensare a factorului de putere, instalații învecinate care ar putea induce perturbații într-un circuit comun, posturi de distribuție/stații apropiate și alte condiții potențial problematice.

Inspectarea instalației facilitează identificarea echipamentului care poate cauza interferențe. Poate duce de asemenea la identificarea problemelor de distribuție a energiei electrice precum conductoare corodate sau întrerupte, transformatoare supraîncălzite sau zgomotoase, tablouri electrice deteriorate sau impropriu construite și multe altele. O camera de termoviziune poate fi foarte utilă în detectarea tuturor acestor problem. Trebuie inventariate și verificate sarcinile electrice importante așa cum ar fi motoarele electrice de putere mare, sistemele UPS, compresoarele de aer și altele. O atenție specială trebuie acordată sarcinilor aflate în apropierea echipamentelor problematice.

analizr-de-calitate-a-energiei

Analizor de calitate a energiei portabil, instalat de un electrician cu echipament de protecție

Orice inspecție trebuie să includă o inventariere fizică a circuitelor electrice, de la sarcină la alimentarea generală, pentru identificarea oricărei sarcini care poate cauza probleme de alimentare. Trebuie respectate toate normele de protecție a muncii, precum NFPA 70E și numai personalul calificat ar trebui să realizeze orice lucrare de testare și mentenanță. Așa cum arată Tabelul 1, problemele uzuale de cablare sunt o cauză frecventă a problemelor de calitate a energiei electrice. Conexiunile imperfecte și alte probleme observate în timpul inspecției sistemului de distribuție electrică, trebuie corectate înainte de monitorizare. O atenție specială trebuie acordată cablurilor și bornelor de alimentare ale echipamentelor, sosirilor, plecărilor, canalelor de distribuție, tablourilor electrice, transformatoarelor și alimentării generale.

Discuta cu specialistul nostru

Project Manager Theodor Hera

0720 110 906

sigiliu-fundal-transparentacr

Produsul prezentat in cadrul articolului face parte din categoria Analiza calitatii energiei > Analizoare de energie.
2023-11-07T18:18:17+00:00